REGULAMIN ATRIUM

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie,

pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się

na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

Regulamin

Ośrodka Wypoczynkowego Atrium z dnia 1.04.2020 r.

 

I. Regulamin pobytu

 

 1. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości i przedstawić go w Recepcji celem dokonania formalności związanych z pobytem. Należność pozostała do zapłaty pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu. Życzenie będzie spełnione w miarę istniejących możliwości.

 3. Zezwolenie na pobyty zwierząt możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania nieczystości po zwierzętach. Na terenie obiektu powinny one zawsze przebywać pod opieką właściciela. Właściciele zwierzęcia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną oraz odszkodowawczą.
 4. Każdy przebywający na terenie Ośrodka zobowiązany jest dbać o porządek wokół swojego miejsca wypoczynku, a wszelkie nieczystości składować w miejscu do tego przeznaczonym.

 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki na ternie Ośrodka.

 6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy na bieżąco zgłaszać administracji Ośrodka.

 7. W pokojach, domkach i na tarasach obowiązuje zakaz palenia. Zakaz nie dotyczy stolików, które znajdują się w patio przy wejściach do pokoi.

 8. W pokojach i domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb. Zapraszamy do grillowania na grillu ogrodowym.

 9. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00.

 10. Osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

 11. Goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z ich winy lub odwiedzających ich osób.

 12. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

 

II. Rezerwacja pobytu

 

Zgłoszenia rezerwacji dokonywać można:

–  Bezpośrednio w obiekcie

–  Drogą telefoniczną: 503 070 316

–  Za pośrednictwem e-maila: ow.atrium@gmail.com

–  Za pośrednictwem strony www.owatrium.pl

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% ceny pobytu w terminie wyznaczonym przez Recepcję.

Po upływie tego terminu zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji bez konieczności poinformowania Gościa.

 

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

 

1. Klient otrzymuje możliwość wskazania terminu pobytu.

2. Po wyborze Terminu klient może wybrać Ofertę pobytu spośród dostępnych rodzajów pokoi. Obiekt nie gwarantuje numeru pokoju, a życzenia Klienta dotyczące lokalizacji pokoju będą spełnione w miarę dostępności pokoju.

3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia dane osobowe oraz ewentualne uwagi dotyczące rezerwacji.

4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki na jeden z wybranych sposobów:

* kartą kredytową (Visa, MasterCard)

* e-przelewem (realizowanym za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU)

* elektronicznym / standardowym przelewem bankowym

4a. Przy wyborze jednej z pierwszych dwóch opcji Klient jest przekierowywany na stronę umożliwiającą wpłatę Zaliczki poprzez System Obsługi płatności PayU. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem PayU za pomocą szyfrowanego 128-bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System PayU Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę ośrodka, opis oferty, całkowitą cenę pobytu oraz wpłaconą zaliczkę. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Ośrodku. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail potwierdzający rezerwację. Wszystkie podane kwoty wyrażone są w polskich złotych.

4b. W przypadku wyboru opcji późniejszej zapłaty Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona PO wpłacie zaliczki. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 4 dni od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka.

 

III. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

2. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Ośrodek zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty zaliczki w terminie do 14 dni. W związku kryzysową sytuacją spowodowaną przez epidemię koronawirusa COVID-19 zwrot wpłaconego zadatku może ulec wydłużeniu do 180 dni od daty pisemnego odstąpienia od umowy.

3. Zamiast uzyskania zwrotu zadatku możliwe jest jego wykorzystanie na poczet przyszłych rezerwacji w postaci vouchera stanowiącego równowartość uprzednio wpłaconej kwoty.

4. Voucher jest waży przez 12 miesięcy od ostatniego dnia anulowanej rezerwacji.

5. Do realizacji vouchera wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (potwierdzenia dostępności wolnych miejsc w Obiekcie) przez: a) stronę www – system rezerwacji online, b) mailowo – wysyłając zapytanie na ow.atrium@gmail.com c) telefonicznie – pod numerem tel. 503 070 316.

6. W przypadku Anulacji Rezerwacji po okresie 14 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje w Ośrodku. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.

 

 IV. Reklamacje

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia klient będzie kierował podczas pobytu bezpośrednio do recepcji Ośrodka.

2. Jeżeli reklamacja złożona ustnie podczas pobytu nie odniesie pożądanego skutku Klient ma prawo złożyć reklamacje w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Wypoczynkowy Atrium

Ul. Żeglarzy 7

Krynica Morska 82-120

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty otrzymanie pisma a klient otrzyma pisemną informacje o sposobie jej rozwiązania.

4. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania sporu aż do wyczerpania tej drogi.

5. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.